Proizvodi od olova, cinka i kalaja

                 Nakon razdvajanja i sortiranja obojenih metala, po potrebi vršimo i topljene olova, cinka i kalaja. Odlivci su najčešće u obliku šipki i poluga, zavisno od namjene i potrebe kupca. Ovako dobijeni poluproizvodi imaju široku upotrebu u raznim granama industrije.