Djelatnost

                      Osnovna djelatnost preduzeća „SEKUNDARAC“ d.o.o. je prikupljanje-otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina prvenstveno željeza i obojenih metala. Vršimo otkup svih vrsta metala, mašina, uređaja, neupotrebljivih automobila, kućanskih aparata i dr. Nakon prijema robe, pristupamo njenom razdvajanju i sortiranju prema vrstama materijala. Konačan rezultat jesu sekundarne sirovine visoke čistoće bez primjesa.

 

Pored toga vršimo i dalju preradu-topljenje aluminijuma, olova, cinka i kalaja.

Više o ovome možete pogledati u sekciji Proizvodi.

 

Zainteresovanim kupcima smo u mogućnosti ponuditi sljedeće :

      -         otpadno željezo i obojeni metali (klasifikovani po klasama)   

  

 

   

      -          odlivci od aluminijuma, olova, cinka, kalaja

 

 

 

 

 

 

 

 

-          metalni profili raznih oblika i dimenzija

        

 

-          sječenje metala (željeza) po mjeri i šablonu

           

                    

 

 

 

Otvoreni smo za svaki vid poslovne saradnje, kako sa pravnim tako i sa fizičkim licima.

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne kupce i dobavljače da nas kontaktiraju.