Proizvodi

 

 

Nakon prikupljanja i razdvajanja željeza i obojenih metala, veći dio tako prerađenih sirovina prodaje se kupcima (pravnim licima) u zemlji i inostranstvu. Zavisno od potražnje vršimo topljenje i lijevanje aluminijuma, olova, cinka i kalaja. Za te namjene raspolažemo sa više vrsta peći za topljenje, različitog kapaciteta kao i sa kalupima raznih oblika i veličine.

 

alt